VEKOP-8.1.1-15-2015-00001 Program: Út a munkaerőpiacra.

Az EU támogatásával megvalósuló EFOP és VEKOP rpojekteket hazánkban is kiemelt projektként kezelik, így biztosítanak lehetőséget arra, hogy több megváltozott munkaképességű személy kaphasson munkát a nyílt munkaerőpiacon. Fontos cél továbbá a meglévő rehabilitációs szervezetek fejlesztése és fennmaradásuk biztosítása.

A projekt koordinációját az országos hatáskörű Rehabilitációs Fejlesztési Központ végzi. Az RFK egyik fontos tevékenysége a rehabilitációs szakmafejlesztési tevékenység, a rehabilitációban érintett szakemberek és szakterületek megyei és országos kapcsolatrendszerének erősítése, egységes szemlélet, szakmai párbeszéd és együttműködés kialakítása, elősegítése, valamint a szakterület szakembereinek képzése. Fontos cél továbbá a támogató fejlesztések biztosítása, melynek célcsoportját a megváltozott munkaképességű és fogyatékossággal élő személyek, valamint elsődlegesen a nyílt munkaerő-piaci munkáltatók alkotják.

Azokat a foglalkoztatás alatt nem álló megváltozott munkaképességű személyeket lehet a programba bevonni, akik

 • egészségi állapotuk a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 60 százalékos vagy kisebb mértékű, (B1, B2, C1, C2, D, E kategória), vagy
 • legalább 40 százalékos egészségkárosodással rendelkeznek, az erről szóló szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás, hatósági bizonyítvány, minősítés időbeli hatálya alatt, vagy
 • munkaképesség-csökkenésük 50-100 százalékos mértékű, az erről szóló szakvélemény időbeli hatálya alatt, vagy
 • fogyatékossági támogatásban vagy vakok személyi járadékában részesülnek, vagy
 • a 2011. évi CXCI. törvény (a továbbiakban: Mmtv.) 38/C. § szerint a komplex minősítés alól mentesülők rokkantsági ellátásuk időtartama alatt,

HA vállalják az EFOP-1.9.3 VEKOP-17 projektben a részvételt, és erre vonatkozóan írásbeli megállapodást kötnek és a megállapodásban foglaltakat teljesítik.

A programban való részvétel esetén a megváltozott munkaképességű személy az eddigiekben folyósított ellátásoktól nem esik el.

Munkatársaink személyre szabott segítséget nyújtanak a(z):

 • munkaerőpiacra történő visszatérésben foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások révén;
 • a megfelelő munkahely felkutatásában, az ott történő elhelyezkedésben és/vagy annak megtartásában;
 • állásinterjúra való felkészülésben;
 • utazási költségek megtérítésében;
 • támogatott képzésen való részvételben;
 • megélhetést biztosító támogatás igénylésében;
 • betanulásban, a munkahelyi beilleszkedésében;
 • lakhatási támogatás igénylésében.

Keressen minket az országos Tanácsadói Hálózatunk irodáiban bizalommal!

A munkaerő-kereslet élénkítése érdekében a projekt keretein belül a munkaadók részére nyújtható szolgáltatások, támogatások:

 • foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások,
 • szemléletformáló, érzékenyítő szolgáltatások.
 • adaptációs támogatás.

Adaptációs támogatás állapítható meg a feltételeknek való megfelelés esetén a megváltozott munkaképességű és fogyatékossággal élő projektbe vont ügyfelek foglalkoztatását vállaló munkáltatók számára, amennyiben a foglalkoztatáshoz kapcsolódóan még szükséges a munkahely akadálymentesítése, a munkavégzéshez használandó gépek, berendezések foglalkoztatni kívánt ügyfelek speciális igényeihez történő igazítása vagy segítő személyzet alkalmazása esetén felmerülő költségek enyhítéséhez.

A projekt keretében emellett kifejlesztésre kerül egy, kifejezetten a megváltozott munkaképességű személyek és őket alkalmazni kívánó munkáltatók számára szolgáló foglalkozási rehabilitációs portál, mely szintén hozzájárul az ügyfelek munkaerő piaci integrációjának elősegítéséhez, a munkaerő-kereslet és -kínálat illesztéséhez.