Esélyegyenlőség

Tovább
Banner image

Beszámolók

Tovább
Banner image

Munkatársaink

Tovább
Banner image

A Munka-Kör Alapítvány a Hallássérültekért egy olyan civil szervezet, amely támogatást biztosít a siketek és a nagyothallók számára, hogy megtalálják helyüket a munka világában. Teljes körű információt szolgáltat mind a munkáltatóknak, mind a hallássérülteknek a foglalkoztatásuk lehetőségeiről.

Az alapítvány munkatársai elősegítik a kommunikációt a többségi társadalom és a hallási fogyatékkal élő kisebbség között.

Szoros együttműködésünk van a hatóságokkal, amelyek a rehabilitáció vagy a foglalkozási rehabilitáció területein illetékesek.

Célunk

A proaktív magatartás elősegítése: motiváljuk a hallássérülteket, hogy képességüknek, adottságaiknak, tehetségüknek megfelelő képzést és szakmát válasszanak, bátorítjuk őket a munkavállalásra.

A többségi társadalom érzékenyítése

Mi azt tartjuk célra vezetőnek az alapítványunk napi működése során, hogy a siket és nagyothalló emberek olyan hétköznapi feladatokat is kapjanak, melyek által kommunikálniuk kell a halló emberekkel.

Image

Évente átlagosan 25-30 munkatárs dolgozik nálunk, rehabilitációs foglalkoztatás keretében. Napi szintű fejlesztő munkát végzünk sorstárssegítők közreműködésével, halló mentorok, szakemberek támogatása mellett. Hallássérültek segítenek hallássérülteknek abban, hogy a feladataikat el tudják látni. Ez egy folyamatos tudásmegosztás, mely egy közösségi tudást eredményez.

  • Személyes tanácsadással, sorstársi segítéssel, kutatással egyúttal közösséget is építünk, mégpedig olyan integrált közösséget, melynek a halló és hallássérült emberek egyenlő esélyű tagjai.
  • Akadálymentesített szakmai oktatóanyagokat készítünk, melyeket jelelt, feliratozott és hanggal ellátott videó felvétel formájában adunk közre médiafelületeinken.
  • Jelelt, feliratos és hanganyaggal ellátott kézi szótárakat.
  • A munkahelyi betanítást megkönnyítő tananyagokat.
  • Szakmai oktatóanyagokat.
  • Munkavédelmi ismereteket adunk közre.

Legfőbb kompetenciánk az infokommunikációs akadálymentesítés és információ szolgáltatás a hallássérült emberek részére az élet minden területén.

Magunkról

Az alapítvány 2004 óta a súlyosan fogyatékos munkavállalók – siketek és nagyothallók -elhelyezkedését segítj a munka világában.

Küldetésünk,

hogy a passzivitásba húzódókat felvilágosítással és az esélylehetőségekről való tájékoztatással kimozdítsa a reménytelen élet-helyzetükből, s olyan képzésekben, felkészítésben részesítse közvetlenül vagy más képző intézményekkel együtt az erre rászorultakat, amelyek alapján valós ismeretekkel és „eladható” szakmai felkészültséggel jelenhetnek meg a munkaerő piacon.

Amit teszünk

  • Felkutatjuk a potenciális munkaadókat, és tájékoztatjuk őket a lehetséges és igénybe vehető – a fogyatékos munkavállalók foglalkoztatásához kapcsolódó adó- és egyéb kedvezményekről, valamint a támogatásokról, amelyek ezen munkavállalók alkalmazásával a munkáltató számára elérhetővé válnak.
  • Az alapítványhoz forduló, a célcsoport körébe tartozó munkavállalóknak segítjük a kapcsolatfelvételt a foglalkoztatásukra készséget mutató fogadó munkahelyekkel, és elősegítjük mielőbbi munkába állásukat.
  • Az alapítvány munkaerő piaci és egészségügyi tanácsadást is végez: a hozzá fordulóknak beszámol a támogatásokról, adómentességekről, továbbá a szükséges vizsgálatokon egészségügyi ellenőrzéseken való megjelenési lehetőségekről és kötelezettségekről adunk felvilágosításokat, amelyek a különböző állami ellátásokhoz kapcsolódhatnak.
Image module

Munkába állás

A súlyosan fogyatékos, hallássérült munkavállalókat  -akik sokszor olyan területen szeretnének elhelyezkedni, ahol gyakorlatilag nincs esélyük a nyílt piaci versenyben- fel kell készíteni tanácsadással vagy konkrét oktatással a piaci körülményekre, amelyekről csak korlátozott ismeretekkel rendelkeznek, ezért nem is képesek reálisan felmérni esélyeiket.

Sokan az elhelyezkedési kudarcaik miatt feladják a hiábavalónak látszó munkakeresési küzdelmeiket és visszahúzódnak a munkanélküli otthoni létbe, amely számukra semmilyen ellátást nem biztosít sem az adott helyzetben, sem hosszabb távon.

Jelnyelvi szókincs fejlesztése

Nagy gondot jelent, hogy a halláskárosultak anyanyelve nem a magyar nyelv szókincséből, hanem a jelbeszédből, illetve jelnyelvből épül fel, ami nagymértékben nehezíti szocializálódásukat.

Ebből nagyon sok feladat adódik, pl. a jelnyelvi szolgáltatás kiteljesítése, a szakmai kompetenciák növelése, az elérhetőség kiterjesztése – ilyen értelemben az Alapítvány érdekképviseletet is ellát az illetékes állami, szociális és oktatási szervezetek felé.

Alapítványunk a munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű, megváltozott munkaképességű pályakezdő fiatalok (elsősorban hallássérültek) munkába állását segíti elő integrált foglalkoztatás keretében is.