Intenzív kommunikációs képességfejlesztés hallássérülteknek

Beszédprogramok hallássérülteknek alapítványunknál

Alapítványunknál fontosnak tartjuk a hallássérült munkatársaink kommunikációs fejlesztését a hatékonyabb munkavégzés, az időkihasználás és a jobb megértés érdekében. Ez miatt indítottunk el egy olyan programot a számukra, amely lehetőséget ad a siket és nagyothalló munkatársaknak a magyar nyelv jobb elsajátítására, a szöveg- és beszéd értésére, a szájról olvasás gyakorlására, valamint a magyar nyelv szabályszerűségei szerinti írás megtanulására. A programban való részvétel lehetővé teszi a munkahelyen és a hétköznapi életben azt, hogy bármikor és bárhol meg tudják értetni magukat a hallássérültek, illetve ők is ki tudják fejezni a halló társadalom felé azt, amit mondani szeretnének.

A program, munkavégzés közben történik folyamatosan mentorok útján. A tanulási folyamatot jelnyelvi tolmácshallgatóink gyakornokként segítik .

A munkavégzés közbeni tanulást azért tartjuk fontosnak, mert így a hallássérültnek lehetősége adódik a saját munkaköri feladatai területén belül is a szavakat megtanulni, a munkafolyamatot teljesen megérteni (a nem ismert kifejezéseket megtanulni, leolvasni a másik szájáról, mit szeretne kérni vagy mondani, megismeri, milyen feladatai vannak, és mit hogyan nevezünk).

A program három részből tevődik össze:

• Szókincs fejlesztés, szövegértés
• Beszédértés, hallásjavítás, szájról olvasás
• Kulcsképességek fejlesztése munkatársaink számára

A célunk az, hogy:

• fejlesszük a hallássérültek kommunikációját a mindennapi életben és a munkahelyen,
• javítsuk a kommunikációt a halló munkatársak és hallássérültek között,
• integrációjuk sikerességét , ezáltal a társadalomba való beilleszkedésüket, és a nyílt munkaerőpiacon való elhelyezkedésüket elősegítsük
• javítsuk a hallássérült munkatársak önbecsülését és a jó munkahelyi légkört tartsunk fenn,
• elősegítsük az emberek közötti jobb kapcsolatok kialakulását (a kommunikációs félreértésből eredő konfliktus minimálisra csökkentése).

A szókincsfejlesztés során a hallássérültek:

• megismerik és gyakorolják a szakma és a hétköznapi élet kifejezéseit,
• megtanulják a magyar nyelvet (a grammatikát feladatok és szituációs mondatok, párbeszédek segítségével),
• elsajátítsák a magyar nyelv szerinti helyesírást és fogalmazást,
• megtanulnak egymásra figyelemmel lenni a beszéd során és szájról olvasni,
• növekedjen a siketek beszédértési és szövegértési képessége,
• jobbá váljon a nagyothallók érzékenysége, odafigyelése a halló szó iránt.

Videó a beszédprogramokról: https://www.facebook.com/hallasserultek.munkavallalasa/videos/2089995571278943/