A projekt célja a Munka-Kör Alapítványtól segítséget kérő megváltozott munkaképességű emberek (hallássérültek) komplex munkaerőpiaci felkészítése volt. A felkészítés a mentális egészség karbantartását is célul tűzte ki, hiszen ezek az emberek hosszú ideje munkakeresők, gyakran találkoznak a munkáltatók elutasításával, és saját meglévő állapotuk is rezignáltságot vált ki belőlük.

Kiket segítettünk a „Foglalkoztatás 2017” elnevezésű projektünk során?

1) Pályakezdő hallássérülteket:

Akiknek nincs felkészültségük a nyílt munkaerőpiaci elvárásokat illetően. Ők olyan 16-30 év közötti hallássérült fiatalok, akik speciális nevelési vagy tanulási igényeik ki nem elégítése miatt kiestek a továbbtanulás és a pályaválasztás folyamatából. Olyan fiatalok, akik állami támogatással, családjuk körében élnek. Nincsenek regisztrálva a fogyatékos ellátó és munkanélküli segélyező rendszerekben. Ezek az emberek könnyen, de rengeteg humán erőforrás felhasználásával betaníthatók.

A célcsoportban foglalkoztatottak száma: 3 fő.

2) Felnőttkori hallásvesztéssel élőket:

Olyan felnőttek, akik később vesztették el a hallásukat, és emellett egyéb fogyatékossággal is rendelkeznek. Az ő alkalmazásukért mozgás, beszéd, és szociális zavaraik miatt nem vállal felelősséget a munkáltató. Az ő esetükben a mentális egészség fejlesztése élvez előnyt a képzés során. Az állandó orvosi felügyelet számukra komoly kihívást jelent, az egész életüket kell újrakezdeniük, új szakmát kell tanulniuk a régi helyett.

A célcsoportban foglalkoztatottak száma: 4 fő.

3) Fogyatékosság, egészségkárosodás miatt hátrányos helyzetű embereket: ők a fogyatékkal élő kisgyerekes anyák, illetve a fogyatékos kisgyereket nevelő szülők. Foglalkoztatásuk szintén problémás a rugalmatlanság, és a nagyfokú figyelem igénye miatt. A nappali gyerekelhelyezés csak akkor megoldott, ha a szülő bejelentett munkaviszonnyal rendelkezik.

A célcsoportban foglalkoztatottak száma: 2 fő.

4) Időseket: 50 év felett alakulnak ki azok a szerzett fogyatékosságok, amelyek rehabilitációt és újratanulást igényelnek. Ezeknek az embereknek a képzése és a foglalkoztatása nem érdeke a munkáltatónak, ezért ezek az emberek a perifériára szorulnak, állami támogatásból tengetik az életüket.

A célcsoportban foglalkoztatottak száma: 1 fő.

5) A közfoglalkoztatotti rehabilitáltak szférájából 3 főt fogadott be a projekt.

6) A projekt közvetett célcsoportjai egyébként az integráltan tanuló hallássérülteket tanító oktatási intézmények is. A regisztrált hallássérülteket, és speciális nevelési igényű gyerekeket tanító intézményeknek a projektben lehetőségük volt képzési, és oktatási támogatást igényelni.

Szintén célcsoportot képeztek a fogyatékos fiatalokat nevelő szülők. Ők a közösségi és egyéb csatornákon keresztül információt szerezhettek a gondozásról, de az életre, és pályaorientációra fókuszálásban csak a projektünk által kaphattak tájékoztatást.

A sikeres elhelyezkedést foglalkoztatási rehabilitációs szolgáltatásokkal támogattuk. A projektsorán az aktív korú hallássérültek országosan hiányt képező szakmai és egészségügyi felkészítését biztosítottuk, pontosan 10 hallássérült munkavállaló munkakörbe helyezését végeztük el. Habár elsősorban a hallássérültek igényei élveztek prioritást, a Munka-Kör alapítvány ma már egyre több egyéb fizikai, vagy mentális kihívással küzdő személynek juttat munkalehetőséget.

Pontosan miben is segítettünk?

 • A toborzást akadálymentesen végeztük, jelnyelven és feliratozva.
 • A kiválasztás célcsoport szerint történt.
 • Kérdőívvel mértük fel az igényeket, készségeket, képességeket, és kulcskompetenciákat.
 • Segítettünk beszerezni a szükséges iratokat, igazolásokat, dokumentumokat, melyhez igény szerint kíséretet biztosítottunk.
 • Szerződéseket kötöttünk
 • egyénre szabott rehabilitációs-fejlesztési ütemtervet készítettünk.
 • folyamatos konzultációt folytattunk a foglalkoztatási tanácsadóval.
 • beszámolókat készítettünk.
 • munkaadókkal leveleztünk , tárgyaltunk

Amit a résztvevők kaptak:

 • Mindannyian speciális munka-, tűz- és balesetvédelmi oktatásban részesültek.
 • Egyénileg fejlesztettük a kommunikációs képességeiket (szájról olvasással, beszédértéssel, szókincsfejlesztéssel, jelnyelvi kommunikációval és / vagy írásbeli kommunikációval).
 • Segítettünk elsajátítani a megfelelő munkahelyi viselkedést.
 • Megtanítottuk az álláskeresés lépéseit (pl. az önéletrajz és a motivációs levél megírását).
 • Személyes tanácsokat adtunk a pályaorientáció területén.
 • A résztvevők az alapítvány munkájába való betekintés során belső képzéseken vehettek részt.

Amit a munkaadók nyertek:

– Felvettük, és folyamatosan tartottuk velük a kapcsolatot.

– Munkaerőt közvetítettünk számukra.

– A munkáltató igénye szerint akadálymentesen hirdettük a pozíciót.

– Speciális munka-, tűz- és balesetvédelmi tájékoztatást tartottunk.

– Fizikai és infokommunikációs akadálymentesítési tanácsadásban részesültek általunk.

– A munkaadó és a munkatársak érzékenyítésen vehettek részt.

– Biztosítottuk a lehetőséget a próbanap megvalósítására.

– Audiomentoráltuk a folyamatokat.

A munkáltatók elvárásai emberi és munkáltatói szempontból ugyanolyan kondíciókhoz való alkalmazkodásra készteti a hallássérültet, mint a hallót úgy, hogy ő maga nem helyezi bele magát a hallássérült állapotának körülményeibe. Ezt a problémát a próbanapokon az audiomentorok, az érzékenyítés és a mediáció segítségével oldottuk meg.

A Magyar Posta, az Auchan és az Eurest már sikerrel alkalmazza a hallássérült munkavállalókat, az alapítvány tevékenységi körét ezért nagy mértékben meghatározza az irányukban történő munkaközvetítés, rehabilitációs foglalkoztatás, életviteli és egyéb tanácsadás.

Mit mutatnak a számok?

A Munka-Kör Alapítvány 2008 óta akkreditált foglalkoztató, 2009 óta pedig sorstárs segítők bevonásával rehabilitált foglalkoztatást is végez, mely egyedülálló kezdeményezés az országban.

2004 óta a rehabilitált foglalkoztatásban alkalmazott hallássérültek száma 420 fő volt , a nyílt munkaerőpiacon pedigévente 160 -200 embert helyeztünk el 156 külső vállalathoz. Évente 500 fő tanácsadását végezzük a közvetett célcsoportok képviselőivel való kapcsolattartás mellett, melyek az eleddig 86 oktatási intézmény, az évi 60 család és komplex rehabilitációs intézmény.

Az akadálymentes   online toborzás eredményeként látókörbe kerülő 500 főből 2017-ben  több mint 100 fő  kiválasztottnak kezdhettük meg a munkaügyi és szociális rehabilitációját.

Ebben a projektben összesen 12 fő nyílt munkapiaci elhelyezkedése vált valóra. A projekt hatása azonban ennél sokkal nagyobb volt,ahogy ezt a fenti számokból lehet látni