Megváltozott munkaképességűek támogatása, szolgáltatások.

Az EU támogatásával megvalósuló EFOP és VEKOP projekteket hazánkban is kiemelt projektként kezelik, így biztosítanak lehetőséget arra, hogy több megváltozott munkaképességű személy kaphasson munkát a nyílt munkaerőpiacon. Fontos cél továbbá a meglévő rehabilitációs szervezetek fejlesztése és fennmaradásuk biztosítása.

A projekt koordinációját az országos hatáskörű Rehabilitációs Fejlesztési Központ végzi. Az RFK egyik fontos tevékenysége a rehabilitációs szakmafejlesztési tevékenység, a rehabilitációban érintett szakemberek és szakterületek megyei és országos kapcsolatrendszerének erősítése, egységes szemlélet, szakmai párbeszéd és együttműködés kialakítása, elősegítése, valamint a szakterület szakembereinek képzése. Fontos cél továbbá a támogató fejlesztések biztosítása, melynek célcsoportját a megváltozott munkaképességű és fogyatékossággal élő személyek, valamint elsődlegesen a nyílt munkaerő-piaci munkáltatók alkotják.

A munkaerő-kereslet élénkítése érdekében a projekt keretein belül a munkaadók részére nyújtható szolgáltatások, támogatások:

  • foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások,
  • szemléletformáló, érzékenyítő szolgáltatások,
  • adaptációs támogatás.

Adaptációs támogatás állapítható meg a feltételeknek való megfelelés esetén a megváltozott munkaképességű és fogyatékossággal élő projektbe vont ügyfelek foglalkoztatását vállaló munkáltatók számára, amennyiben a foglalkoztatáshoz kapcsolódóan még szükséges a munkahely akadálymentesítése, a munkavégzéshez használandó gépek, berendezések foglalkoztatni kívánt ügyfelek speciális igényeihez történő igazítása vagy segítő személyzet alkalmazása esetén felmerülő költségek enyhítéséhez.

A projekt keretében emellett kifejlesztésre kerül egy, kifejezetten a megváltozott munkaképességű személyek és őket alkalmazni kívánó munkáltatók számára szolgáló foglalkozási rehabilitációs portál, mely szintén hozzájárul az ügyfelek munkaerő piaci integrációjának elősegítéséhez, a munkaerő-kereslet és -kínálat illesztéséhez.