Hallási fogyatékosság esetén lehet kérelmezni a támogatást,

ha a halláskárosodás a személynél 25. életévének betöltése előtt következett be, vagy halláskárosodása mellett a hangzó beszéd érthető ejtése elmarad.
forrás: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0000141.kor

A súlyosan fogyatékos állapot megállapítását az orvosszakértői szerv végzi. Ehhez szükséges kitölteni háziorvossal még a Kérelem benyújtása előtt az Orvosi beutalót.

A fogyatékossági támogatás összege évenként változhat. A fogyatékossági támogatás mellett lehet munkatevékenységet folytatni. A megítélt összeget nem befolyásolja a keresőtevékenység megléte.

Orvosi beutaló
Támogatás iránti kérelem

A fogyatékossági támogatás igénylésének menete:

  • Ki kell tölteni a Kérelem című nyomtatványt, mégpedig az igénylő személy lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes szerinti járási hivatalnál. A lista megtekinthető itt: http://kormanyablak.hu/hu/kormanyablakok
  • Ki kell tölteni a háziorvossal az Orvosi beutaló elnevezésű nyomtatványt, és a fogyatékosságot igazoló orvosi dokumentációt is csatolni kell (pl. kórházi zárójelentés, ambuláns lap) másolatban.
  • Személyesen is be lehet adni a kérelmet a járási hivatalban a szükséges nyomtatványokkal együtt, vinni kell az igénylőnek a személyazonosító igazolványt, adókártyát, Taj-kártyát, lakcímkártyát. Postai úton való benyújtás esetén minden okmányról (mindkét oldaláról) készüljön másolat, ezeket saját kezű aláírással kell érvényesíteni és dátummal kell ellátni.
A támogatás akkor jár az igénylőnek, ha a szakértői bizottság szakvéleménye szerint az igénylő súlyosan fogyatékosnak minősül a megadott pontok alapján. Ez esetben a támogatás az igénylőt az igénybejelentés hónapjának első napjától illeti meg.

A fogyatékossági támogatást lehet kérni bankszámlaszámra, vagy postai úton való kifizetés által történik meg az összeg havi folyósítása. Amennyiben a kérelmező a fogyatékossági támogatás összegét bankszámlaszámára kéri, ehhez szükség beküldeni vagy a kérelem benyújtása után postázni a folyósításhoz szükséges banki igazolást arról, hogy a megadott bankszámlaszám a kérelmező számlaszáma, a fogyatékossági támogatást igénylő aláírással ellátva.

forrás: Fogyatékossági támogatás (pdf)