Tanácsadás cégek , vállalkozások vezetői , tulajdonosai , HR-vezetői számára:
  • Személyes találkozások , beszélgetések során biztatjuk , ösztönözzük a cégeket a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatására.
  • Megismertetjük a munkaadókkal a rehabilitációs célú foglalkoztatás lehetőségeit és ezzel kapcsolatos kötelezettségeket ( pl. rehabilitációs hozzájárulás ) . Milyen iratok szükségesek a megváltozott munkaképesség „ igazolására „ ( pl. fogyatékossági támogatás, komplex felülvizsgálat , járadékok, stb. ) .
  • Beszélünk a hallássérültek foglalkoztatásának lehetséges előnyeiről ( rehabilitációs kártya, monotónia tűrés, stb.) , valamint a cégek és szervezetek szükséges felkészüléséről a befogadóvá váláshoz ( munkahelyi asszisztencia, mentorálás) .
  • Milyen hozadéka van a szervezet számára, az emberek egymás közötti kapcsolatát és a teljesítményét illetően.
  • Az érdeklődőket tájékoztatjuk a hallássérültek számára javasolt betölthető munkakörökről, amelyeket tapasztalati úton is szereztünk.
  • Hasonlóan nagy figyelmet szánunk a fogyatékkal élő emberek számára járó ellátásokról megismertetésére.
  • Munkaadóknál kérésükre velük együtt áttekintjük, melyek azok a tevékenységek amelyeket hallássérült munkavállalók el tudja látni.
Nagyon fontos , hogy a hallássérültek esetében is személyiség a döntő, ez határozza meg a munkavállalói szerepét is, nem a fogyatékosság!