Box 1 Adhat Box4

Szolgáltatásaink

A Munka-Kör Alapítvány az alábbi szolgáltatásokat nyújtja a súlyosan fogyatékos hallássérült munkavállalói számára

Alapítványunk segítő szolgáltatásai:

A rehabilitációs tervben meghatározottak alapján az alábbi segítő szolgáltatásokat nyújtjuk a megváltozott munkaképességű munkavállalóinknak:

A foglalkoztatását akadályozó körülmény feltárása esetén:

  • munkaerő-piaci információk nyújtása
  • munkatanácsadás
  • pályatanácsadás
  • rehabilitációs tanácsadás
  • pszichológiai tanácsadás

 

 • A rehabilitációs mentor és a megváltozott munkaképességű munkavállaló által közösen meghatározott célok elérése érdekében egyéb, a munkához jutást és a munkahely megtartását, az egészséges életmódot, az önálló rendelkezést és az önálló életvitelt segítő szolgáltatások, amelyeket nyújtunk:
  • életvezetési tanácsadás
  • jogsegélyszolgálat
  • családgondozás
  • szociális ügyintézés

Tekintettel arra, hogy Alapítványunknál szinte kizárólagosan súlyosan fogyatékos hallássérültek (siketek és nagyothallók) dolgoznak, akiknek az anyanyelve nem a magyar, hanem a magyar jelnyelv, ezért szükség van személyes segítők alkalmazására, az infokommunikációs akadálymentesítésre.

Ebből adódik, hogy súlyos kommunikációs nehézségek vannak az egyes munkakörökben megtanulandó és megértendő feladatok okán az együttműködő felek között.

Ezért szinte szóról szóra kell a magyar tartalom és a jelnyelvi tartalom között a szinkronitást biztosítani.

Ez jelenthet írásos tolmácsolást, jeltolmácsolást, szájról olvasást, vizualizálást különböző rajzok formájában, konkrét feladat megmutatását akár a számítógép előtt, akár az iratokban vagy más egyéb tankonyhai feladatok ellátásában vagy pl. a takarításban.

 

E nélkül a feladatok számukra egyáltalán nem vagy félreérthetőek, ez napi állandó jelenlétet igényel, erre a közvetlen segítséget a segítőktől kapják.

 

Egyben igyekszünk megtanítani a magyar szavakat, és annak tartalmát, vagyis azt a szókincset, amivel később a nyílt munkaerő-piacon a feladatok megértése számukra hozzáférhetővé válik.

Csak így tudjuk ezt lépésről-lépésre napi küzdelemmel elérni.

Ezáltal olyan tapasztalatot, gyakorlatot, tudást, képességeket szereznek a különböző munkakörökben, amelyek később hasonló munkák elvégzésére teszik őket képessé, akár a nyílt munkaerő-piacon is.

A személyes segítők alkalmazása e tekintetben elkerülhetetlen, folyamatosan kontrollálni kell, hogy a feladat amelyet el kell végezniük valóban érthető–e és azt a feladatot elvégzik-e el amit kell vagyis megértették-e a feladatokat – ez egy kulcsképesség, ennek fejlesztése elkerülhetetlen.

A szolgáltatások igénybevételének módja

Személyes segítés munkahelyen

Az Alapítvány mentorai, személyes segítői és rehabilitációs tanácsadója nap mint nap, teljes munkaidőben a megváltozott munkavállalók munkavégzését segítik.

Amennyiben probléma adódik, azt a munkavállalók azonnal jelzik az irodánkban tartózkodó személyes segítőknek, mentoroknak.

Csak így tudjuk biztosítani a balesetmentes munkavégzést, a károkozás elkerülését és az egyes munkakörökbe való betanulást.

Telefonos segítség

Amennyiben ügyintézést végeznek OEP-ben, RSZSZ-nél, Munkaügyi Központnál, NAV-nál vagy más hatóságoknál, szolgáltatóknál akkor mobiltelefonon SMS-ben, vagy videotelefonon tartjuk a kapcsolatot.

Kísérés

Személyesen kísérjük el, hogy megtaníthassuk, hogyan kell kommunikálni azokon a helyeken ahol valamilyen ügyintézést bonyolítanak és, hogy hogyan lehet azt elérni, amit szeretnének elintézni.

A megváltozott munkaképességű munkavállalóknak szolgáltatást nyújtók elérhetőségei:

Dr. Soósné Szigetvári Ágnes (06/20/999-8850) – rehabilitációs tanácsadó