Box 1 Adhat Box4

Bemutatkozás

Munka-Kör Alapítvány a Hallássérültekért

 

Székhely:

1021 Budapest,  Hűvösvölgyi út 81.

 

Működése: az alapító által megbízott Kuratórium és az általa felkért szakmai vezető, valamint a képviselői és önkéntes segítői útján történik.

 

Telefonszám: +36 (1) 274 26 07

E-mail cím: munkakoralapitvany@t-online.hu

Honlap: www.munkakoralap.hu

 

Bemutatkozás:

Az alapítvány tevékenységének keretei között a súlyosan fogyatékos munkavállalók (siketek és nagyothallók) elhelyezkedését segítjük a munka világában.

 

Ennek érdekében felkutatjuk a potenciális munkaadókat, és tájékoztatjuk őket a lehetséges és igénybe vehető – a fogyatékos munkavállalók foglalkoztatásához kapcsolódó adó- és egyéb kedvezményekről, valamint a támogatásokról, amelyek ezen munkavállalók alkalmazásával a munkáltató számára elérhetővé válnak.

 

Az alapítványhoz forduló, a célcsoport körébe tartozó munkavállalóknak segítjük a kapcsolatfelvételt a foglalkoztatásukra készséget mutató fogadó munkahelyekkel, és elősegítjük mielőbbi munkába állásukat.

 

Az alapítvány munkaerő piaci és egészségügyi tanácsadást is végez: a hozzá fordulóknak beszámol a támogatásokról, adómentességekről, továbbá a szükséges vizsgálatokon egészségügyi ellenőrzéseken való megjelenési lehetőségekről és kötelezettségekről adunk felvilágosításokat, amelyek a különböző állami ellátásokhoz kapcsolódhatnak.   

Az elmúlt évtizedben kialakult gazdasági válság következtében a megváltozott munkaképességű munkavállalók munkavállalási esélyei csökkentek, a munkaadók igényei pedig megváltoztak. A súlyosan fogyatékos, hallássérült munkavállalókat (akik sokszor olyan területen szeretnének elhelyezkedni, ahol gyakorlatilag nincs esélyük a nyílt piaci versenyben) fel kell készíteni (tanácsadással vagy konkrét oktatással) a megváltozott körülményekre, amelyekről csak korlátozott ismeretekkel rendelkeznek, ezért nem is képesek reálisan felmérni esélyeiket.

Sokan az elhelyezkedési kudarcaik miatt feladják a hiábavalónak látszó munkakeresési küzdelmeiket és visszahúzódnak a munkanélküli otthoni létbe, amely számukra semmilyen ellátást nem biztosít sem az adott helyzetben, sem hosszabb távon.

 

Az Alapítvány azt tekinti küldetésének, hogy a passzivitásba húzódókat felvilágosítással és az esélylehetőségekről való tájékoztatással kimozdítsa a reménytelen élet-helyzetükből, s olyan képzésekben, felkészítésben részesítse közvetlenül vagy más képző intézményekkel együtt az erre rászorultakat, amelyek alapján valós ismeretekkel és „eladható” szakmai felkészültséggel jelenhetnek meg a munkaerő piacon.

 

Nagy gondot jelent, hogy a halláskárosultak anyanyelve nem a magyar nyelv szókincséből, hanem a jelbeszédből, illetve jelnyelvből épül fel, ami nagymértékben nehezíti szocializálódásukat.

Ebből nagyon sok feladat adódik, pl. a jelnyelvi szolgáltatás kiteljesítése, a szakmai kompetenciák növelése, az elérhetőség kiterjesztése – ilyen értelemben az Alapítvány érdekképviseletet is ellát az illetékes állami szociális és oktatási szervezetek felé.

 

További hátrányt jelent társadalmi megítélésük, mivel beteg embereknek tartják őket, ami a vállalkozások költségeit növeli (a betegszabadság, ill. táppénz harmad révén). Alapítványunk a munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű, megváltozott munkaképességű pályakezdő fiatalok (elsősorban hallássérültek) munkába állását segíti elő integrált foglalkoztatás keretében is.  

 

 

A Munka-Kör Alapítvány a Halléssérültekért Kuratóriuma